Wróć do poprzedniej strony

Autor: IMCKlinika

Hipertermia lokalna i onkotermia: wyjaśnienie różnicy

Onkotermia, rodzaj hipertermii lokalnej, oparta jest na klasycznej metodzie ogrzewania – jednej z najstarszych metod leczenia raka. Inaczej niż standardowa hipertermia lokalna, onkotermia czyni więcej niż prosty wzrost temperatury w tkankach. Metoda ta łączy swoiste podgrzewanie tkanek z modulowanym polem elektrycznym o częstotliwości nośnej 13.56 MHz, generowane dwiema aktywnymi elektrodami. Mobilną elektrodę ustawia się zgodnie z leczonym obszarem ciała, podczas gdy druga, stacjonarna elektroda, zawsze pozostaje w stałej pozycji pod pacjentem, zintegrowana w łóżku terapeutycznym.

Testy biofizyczne na poziomie komórkowym udowodniły, że złośliwa tkanka ma większe przewodnictwo niż zdrowa tkanka ludzka. W rezultacie, pole elektryczne intensywniej przepływa przez złośliwą tkankę nowotworową. Ten efekt określamy jako “selekcja na poziomie komórkowym”.

 

Kombinacja głęboko warstwowego podgrzewania i pola elektrycznego prowadzi do stymulacji złośliwych komórek nowotworowych. To z kolei hamuje naturalną aktywność komórek nowotworowych oraz wywołuje i wspiera odpowiedź odpornościową ciała. W następstwie, złośliwe komórki nowotworowe umierają poprzez proces znany jako “apoptoza”. Terapia hipertermią lokalną (onkotermią) bazuje na dwóch kluczowych efektach: absorpcji energii i selekcji na poziomie komórkowym.

Onkotermia i hipertermia – zależności:

To unikalna ulepszona konwencjonalna onkologiczna hipertermia – następna generacja terapii hipertermią lokalną. Zabieg onkotermii selektywnie niszczy złośliwe komórki poprzez użycie określonej dawki energii. Podczas gdy tradycyjna hipertermia lokalna funkcjonuje wyłącznie przez termodynamiczne parametry, takie jak temperatura, onkotermia funkcjonuje poprzez kontrolowanie dawek pochłoniętej energii (podejście podobne do radioterapii). Terapia wychodzi poza standardowe terapie cieplne dzięki zastosowaniu kontrolowanego, selektywnego transferu energii.

 

Onkotermia przenosi energię bezpośrednio do złośliwych komórek, poprzez pole elektryczne o specyficznej częstotliwości nośnej. W ten sposób terapia promuje procesy prowadzące do apoptozy- zaprogramowanej śmierci komórki. Cała terapia jest kontrolowana z wykorzystaniem modulowanego pola elektrycznego, które przechodzi przez ciało pacjenta. W procesie terapii, nowotwór staje się stałym, dającym się opanować parametrem w zamkniętym układzie elektrycznym.

 

 

 

W zależności od poziomu perfuzji krwi komórki nowotworowej, Onkotermia stosowana albo przed albo po przeprowadzeniu terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego (radioterapii). Przy niskiej perfuzji krwi, celem jest zwiększenie zawartości tlenu krwi, aby wesprzeć terapeutyczny efekt jonizacji. To wymaga użycia niskiej dawki energii. W przypadku wysokiej perfuzji krwi, oczekuje się zwykle, że promieniowanie jest bardzo skuteczne. 

Bezpieczeństwo i certyfikaty

Onkotermia (hipertermia lokalna) to bezpieczna terapia, zarówno dla pacjentów jak i użytkowników. Pole elektryczne, które jest precyzyjnie skupione na złośliwej tkance, umożliwia zastosowanie niskiego poziomu energii. Dzięki wydajnej absorpcji energii, docelowa terapia nie przegrzewa skóry, nawet przy niskich ustawieniach chłodzenia, a pacjent czuje się komfortowo w trakcie leczenia.

 

Ponieważ terapia jest ograniczona do obszaru nowotworu, pacjent nie musi się obawiać, że inne obszary ciała zostaną naruszone. Ze względu na selekcję na poziomie komórkowym, pole elektryczne działa tylko na obszar ogniska nowotworowego, nie uszkadzając tym samym sąsiednich zdrowych komórek.

 

Wielomiejscowa terapia onkotermią (hipertermią lokalną).                                                        Miejscowa terapia Onkotermiczna.

 

 

Wszystkie urządzenia elektromagnetyczne stosowane w terapii nowotworowej muszą spełniać surowe wymogi bezpieczeństwa. Onkotermia (hipertermia lokalna) spełnia wszystkie wymogi dotyczące jakości i bezpieczeństwa. Systemy Onkotermii (hipertermii  lokalnej) stosują się do wymogów dla elektromagnetycznej kompatybilności Klasy B, co oznacza, że mogą być nawet używane w dzielnicach mieszkaniowych. W rezultacie, zarówno pacjent jak i operator systemu oraz pracownicy medyczni, którzy pracują długimi godzinami blisko systemu są bezpieczni.

 

Systemy onkotermii (hipertermii lokalnej) zostały przetestowane przez TÜV Product Service Munich i są prawnie uwierzytelnione. Każdego roku ponad 100,000 wykonywanych terapii dowodzi, iż metoda hipertermii lokalnej ma bardzo dobre zastosowanie w praktyce.

Medyczne i terapeutyczne korzyści

Hipertermiaonkotermia stosowana jako terapia uzupełniająca do tradycyjnych terapii medycznych, takich jak chemioterapia i radioterapia, może znacznie poprawić stan pacjenta, wydłużyć jego przeżywalność oraz poprawić jakość życia. To twierdzenie jest poparte licznymi badaniami wykonanymi przez czołowych lekarzy, zarówno w Niemczech jak w innych państwach, którzy stosują terapię hipertermią lokalną codziennie w swoich ośrodkach badawczych i klinikach. Dzięki połączeniu pola elektrycznego i ciepła, systemy hipertermii lokalnej mogą być również zastosowane do leczenia części ludzkiego ciała, które są w stałym ruchu, takie jak płuco, i obszarów wrażliwych na ciepło, takich jak mózg. Są one skuteczne w obszarach ciała z wysokimi poziomami przepływu krwi, takich jak wątroba, i w obszarach z wysokimi poziomami cyrkulacji powietrza, takich jak płuco.

 

Wiele takich obszarów ciała nie może być leczona innymi metodami, które bazują na konwencjonalnej hipertermii, ponieważ metody te używają temperatur przekraczających 40°C. 

 

Dodatkowy średni czas przeżycia po Onkotermi, w porównaniu do bazy danych SEER

 

 

Wyniki wieloośrodkowych badań retrospektywnych dotyczących zastosowania Onkotermii w terapii onkologicznej. Dla wszystkich zbadanych jednostek nowotworowych, badani mają wyższy wskaźnik przeżycia w pierwszym roku po diagnozie raka.

 

 

Hipertermia i Onkotermia jest używana z następującymi nowotworami, łącznie z ich metastazami w różnych organach.

 

 • Astrocytoma i glioblastoma
 • Raki oskrzeli
 • Raki szyjki macicy
 • Raki jelita grubego
 • Raki cewki moczowej – raki wątrobowokomórkowe
 • Raki żołądka
 • Czerniaki złośliwe
 • Raki piersi
 • Raki nerkowokomórkowe
 • raki przełyku – raki jajnika
 • Raki trzustki
 • Raki z nabłonka kolczastego

 

 

Czytaj więcej:

Acs, B., & Szasz, O. Oncothermia in practice: quality assurance, applications, devices.

Szasz, A., Szasz, N., & Szasz, O. (2010). Oncothermia: principles and practices. Springer Science & Business Media.

Andocs, G., Szasz, O., & Szasz, A. (2009). Oncothermia treatment of cancer: from the laboratory to clinic. Electromagnetic Biology and Medicine, 28(2), 148-165.

Szasz, O., Andocs, G., & Meggyeshazi, N. (2013). Modulation effect in oncothermia. In Conference Papers in Science (Vol. 2013). Hindawi.

Dane kontaktowe

IMC Centrum Zdrowia
ul. Strzelińska 41
55-010 Żerniki Wrocławskie

Godziny pracy

Pn-Pt 8:00-20:00 | Sb 9:00-15:00
Umów się!

Masz pytanie?
Skorzystaj z szybkiej formy kontaktu!

  Twoje imię*
  Twój e-mail*
  Twój nr. tel
  Twoja wiadomość*

  Dane kontaktowe

  IMC Centrum Zdrowia
  ul. Strzelińska 41
  55-010 Żerniki Wrocławskie

  Godziny pracy

  Pn-Pt 8:00-19.00 | Sb 9.00-14.00