Integrative Medical Center Sp. z o.o.

realizuje projekt pn.

 

„Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez wdrożenie technologii cyfrowych w firmie INTEGRATIVE MEDICAL CENTER Sp. z o.o.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 6.2.

 

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie innowacji procesowej polegającej na zmianie procesu oferowania usług medycznych, dzięki opracowaniu infrastruktury technologicznej umożliwiającej zdalną rejestrację i korzystanie z usług świadczonych przez Wnioskodawcę. Dzięki wdrożeniu innowacji procesowej Firma rozwinie znacząco swoją działalność w zakresie zarządzania (elastyczne reagowanie na kryzysy wynikające z zagrożeń COVID-19), finansów (wzrost rentowności Firmy), a także poprzez nieograniczony dostęp do oferty dla pacjentów przewlekle chorych bez konieczności fizycznej jego obecności w placówce i poprawę warunków współpracy z lekarzami.

 

Wartość projektu : 269 600,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 229 160,00 PLN