Wróć do poprzedniej strony

Diagnostyka zaburzeń krzepnięcia

Zaburzenia krzepnięcia to schorzenie cechujące się łatwością powstawania siniaków lub występowania nadmiernego krwawienia przez dłuższy czas.

 

Zaburzenia te mogą być wynikiem dziedziczenia pewnych form genów (alleli) albo stanami lub czynnikami, które rozwijają się w ciągu życia danej osoby (forma nabyta).

Czym są zaburzenia krzepnięcia?

Zaburzenia krzepnięcia mogą powodować wiele różnych objawów różniących się nasileniem w czasie w zależności od przyczyny.

 

Występujące krwawienie może być ciężkie, z epizodami rozpoczynającymi się we wczesnym dzieciństwie lub stosunkowo łagodne, obejmujące przedłużone krwawienie po zabiegu chirurgicznym, zabiegach stomatologicznych czy urazach.

 

Jeżeli pierwsze epizody krwawienia rozpoczynają się we wczesnym okresie życia lub gdy bliski krewny ma wrodzony niedobór któregoś czynnika krzepnięcia, należy podejrzewać wrodzone zaburzenia krzepnięcia.

 

 

Niektóre objawy tego schorzenia mogą obejmować:

 

 • Występowanie tendencji do łatwego pojawiania się siniaków
 • Częste krwawienie z nosa
 • Krwawienie dziąseł
 • Długo utrzymujące się krwawienie z małych skaleczeń lub po zabiegach stomatologicznych
 • Obfite miesiączki, które trwają dłużej niż przeciętnie
 • Ból i obrzęki stawów lub mięśni po drobnym wypadku lub urazie
 • Występowanie małych czerwonych plam na skórze (wybroczyny), które mogą czasami wyglądać jak wysypka
 • Występowanie małych lub dużych fioletowych plam na skórze (skaza krwotoczna lub wybroczyny)
 • Krew w kale związaną z krwawieniem z przewodu pokarmowego
 • Objawy artretyczne spowodowane krwawieniem do stawów
 • Utratę wzroku związaną z krwawieniem w oczach
 • Przewlekła niedokrwistość (często niedokrwistość wywołana niedoborem żelaza)

Diagnostyka zaburzeń krzepnięcia

W przypadku podejrzenia zaburzeń krzepnięcia na podstawie objawów, lekarz może zlecić wykonanie kilku badań laboratoryjnych.

 

 

Diagnostyka zaburzeń krzepnięcia wykonywana jest zazwyczaj w serii postępujących badań, takich jak:

 

 • Czas protrombinowy (PT) i czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), które oceniają różne elementy procesu krzepnięcia białek osocza (homeostazy)
 • Morfologia krwii w celu oceny liczby występujących płytek krwi i ustalenia czy krwawienie doprowadziło do rozwoju anemii
 • Jeżeli wyniki uzyskane dla badań PT i APTT są powyżej normy, można przeprowadzić dalsze testy w celu zidentyfikowania problemów związanych z czynnikami krzepnięcia, w tym sprawdzenia czy nie pojawiają się ich specyficzne inhibitory

 

 

Rozmaz krwi

 

Powód testowania:

 

Jeżeli dana osoba doświadcza niewyjaśnionego krwawienia lub jeżeli liczba płytek krwi jest nieprawidłowa

 

Możliwe znaczenie nieprawidłowych wyników:

 

Nieprawidłowe wyniki mogą wskazywać na występowanie zaburzeń płytek krwi

 

 

Morfologia krwi

 

Powód testowania:

 

Badania przesiewowe lub ogólna ocena stanu krwi w celu sprawdzenia nieprawidłowości; wykrywa anemię

 

Możliwe znaczenie nieprawidłowych wyników:

 

Zmniejszona liczba płytek krwi może świadczyć o ich zaburzeniu; nadmierne krwawienie może wskazywać na anemię

 

 

Czynniki krzepnięcia, aktywność

 

Powód testowania:

 

Jeżeli wyniki PT i APTT odbiegają od normy

 

Możliwe znaczenie nieprawidłowych wyników:

 

Obniżona aktywność jednego lub większej ilości czynników może wskazywać na ich niedobór, lub występowanie specyficznych inhibitorów

 

 

Czynniki krzepnięcia, przeciwciała

 

Powód testowania:

 

Kiedy aktywność któregoś z czynników jest stale obniżona

 

Możliwe znaczenie nieprawidłowych wyników:

 

Obniżone wyniki mogą wskazywać na niedobór wywołany zmniejszoną produkcją lub zwiększonym zużywaniem czynnika

 

 

D-dimer

 

Powód testowania:

 

W celu oceny formowania się skrzepów krwi podczas krwawienia i krzepnięcia

 

Możliwe znaczenie nieprawidłowych wyników:

 

Podwyższone wyniki mogą wskazywać na niedawne krzepnięcie krwi spowodowane takimi schorzeniami jak zakrzepica albo rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC)

 

 

Inhibitory czynników krzepnięcia

 

Powód testowania:

 

Jeżeli aktywność czynnika krzepnięcia jest nieprawidłowa

 

Możliwe znaczenie nieprawidłowych wyników:

 

W przypadku występowania, może powodować niedobory określonych czynników krzepnięcia i nadmierne krwawienie

 

 

Fibrynogen (aktywność)

 

Powód testowania:

 

W celu zbadania krwawienia i krzepnięcia krwi

 

Możliwe znaczenie nieprawidłowych wyników:

 

Obniżone wyniki mogą świadczyć o obniżonej produkcji lub zwiększonym wykorzystywaniu fibrynogenu. Wyniki zawyżone mogą świadczyć w trakcie infekcji lub stanie zapalnym

 

 

Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)

 

Powód testowania:

 

W celu zbadania krwawienia

 

Możliwe znaczenie nieprawidłowych wyników:

 

Podwyższone wyniki APTT wskazują na potrzebę wykonania dalszych badań, gdyż mogą wynikać z niedoboru czynnika krzepnięcia, występowania specyficznych inhibitorów czynników krzepnięcia (np. przeciwciała skierowanego przeciwko czynnikowi VII) albo występowania niespecyficznych inhibitorów krzepnięcia (np. antykoagulant toczniowy)

 

 

Badanie czynności płytek krwi (agregacji)

 

Powód testowania:

 

W celu zbadania krwawienia, zwłaszcza gdy ilość płytek krwi jest prawidłowa

 

Możliwe znaczenie nieprawidłowych wyników:

 

Wynik nieprawidłowy może wskazywać na obecność jednego z kilku zaburzeń w tym choroby von Willebranda

 

 

Czas protrombinowy (PT)

 

Powód testowania:

 

W celu zbadania krwawienia

 

Możliwe znaczenie nieprawidłowych wyników:

 

Podwyższone wyniki PT wskazują na potrzebę wykonania dalszych badań, gdyż mogą wynikać z niedoborów lub dysfunkcji czynnika krzepnięcia lub występowania specyficznego inhibitora

 

 

Aktywność kofaktora rystocetyny

 

Powód testowania:

 

W celu zbadania epizodów krwawienia

 

Możliwe znaczenie nieprawidłowych wyników:

 

Jeżeli wyniki są obniżone, mogą wskazywać na niską aktywność czynnika von Willebranda i zmniejszoną zdolność płytek krwi do przylegania w miejscach występowania urazów. Taki wynik może być spowodowany chorobą von Willebranda

 

 

Czas trombinowy (TT)

 

Powód testowania:

 

Pomoc w zbadaniu epizodu krwawienia. Czasami, gdy wyniki z testu APTT są zawyżone, podejrzewa się zanieczyszczenie próbek heparyną

 

Możliwe znaczenie nieprawidłowych wyników:

 

Jeżeli otrzymane wyniki są podwyższone, badana próbka krwi może być zanieczyszczona heparyną lub zawierać produkty degradacji fibryny przy zachowaniu niskiego poziomu fibrynogenu albo występowaniu nieprawidłowego fibrynogenu (np. na skutek dysfibrynogenemii).

 

 

Czynnik von Willebranda (VWF), antygen

 

Powód testowania:

 

W celu zbadania epizodów krwawienia, kiedy aktywność kofaktora ryzocetyny jest obniżona

 

Możliwe znaczenie nieprawidłowych wyników:

 

Niski wynik może wskazywać na występowanie schorzenia związanego z płytkami krwi albo chorobą von Willebranda. W takim przypadku może występować zwiększone ryzyko krwawienia.

 

 

Tromboelastogafia (TEG)

 

Powód testowania:

 

Gdy pojawia się potrzeba oceny potencjalnej przyczyny nadmiernego lub przedłużającego się krwawienia w trakcie lub po zakończeniu zabiegu chirurgicznego (np. w trakcie pomostowania krążeniowo-oddechowego).

 

Możliwe znaczenie nieprawidłowych wyników:

 

Nieprawidłowe wyniki mogą być spowodowane ilościowymi lub jakościowymi defektami płytek krwi, czynników krzepnięcia albo czynników fibrynolitycznych.

 

Uzyskane wyniki mogą być przydatne w zarządzaniu dalszymi procedurami przeprowadzanymi na pacjencie, zwłaszcza w przypadku transfuzji produktów krwiopochodnych.

Lekarz wykonujący:

Jarosław Dybko
Hematolog

Specjalista hematologii i chorób wewnętrznych.

 

Dyrektor Centrum Hematologiczno-Transplantacyjnego  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

 

Przyjmuje pacjentów od 18 roku życia.

 

Koszt konsultacji : 300 zł

Dane kontaktowe

IMC Centrum Zdrowia
ul. Strzelińska 41
55-010 Żerniki Wrocławskie

Godziny pracy

Pn-Pt 8:00-20:00 | Sb 9:00-15:00
Umów się!