Wróć do poprzedniej strony

Coaching psychologiczny rodzinny

Coaching psychologiczny rodzinny

Coaching psychologiczny rodzinny polega na pomocy we wzmacnianiu umiejętności, wiedzy, działań w wybranej obszarze życia wspólnoty jaką jest rodzina. Pacjenci uzyskują praktyczną pomoc, aby udoskonalić koegzystencję, wzajemne zrozumienie, współpracę. Czuć większą satysfakcję ze wspólnego bycia i życia. Coaching rodzinny ukierunkowuje tematy rozwojowe dla danej rodziny, aby przyniosły jej rozkwit.

Coaching psychologiczny rodzinny - jak wygląda?

Coaching psychologiczny rodzinny jest rozmową i otwarciem się przed specjalistą. Terapeuta poznaje historię rodziny i jej dynamikę, cele, czy też wyzwania. Skupienie życzliwej, obiektywnej uwagi terapeuty na systemie rodzinnym, obserwację jego dynamiki „z lotu ptaka”, daje całej rodzinie motywację, niezbędne wsparcie do zmiany, oraz silę do podwyższenia dobrostanu wspólnego bycia razem.

 

Terapeuta w swojej pomocy opiera się na zasobach danej rodziny i pomaga rodzinie je sobie uświadomić, docenić, edukuje o technikach, które pomogą rodzinie lepiej sięgać po satysfakcję rodzinną. Ten typ pomocy jest skoncentrowany na poprawieniu skuteczności funkcjonowania rodziny jako systemu w krótkim okresie.

 

W coachingu rodzinnym wykorzystuje się wiedzę z zakresu terapii systemowej, również w inspiracji o konstelacje rodzinne wg B. Hellingera, prace z emocjami, techniki oddechowe i wizualizacji.

 

Sesja coachingu trwa 1,5h i są do niej zapraszani członkowie rodziny, w szczególności tata, mama, dzieci, dziadkowie, w zależności od indywidualnych potrzeby rodziny i zaleceń terapeuty. Coaching psychologiczny rodzinny przebiega w intymnej, przytulnej atmosferze gabinetu terapeutycznego.

 

Zadaniem terapeuty jest:

 

  • wspólnie z rodziną określić cele rozwojowe spotkań/ poznanie motywacji rodziny, a także wyjaśnienie czym jest coaching;
  • pomoc w ustaleniu celów uczenia się i planowanie wspólnych działań;
  • monitoring działań rodziny i informacja zwrotna na podstawie zaobserwowanych zachowań, postępów;
  • stawianie wyzwań praktycznych rodzinie aby mogła wypróbować/ ocenić swoje postępy w praktyce/ zachęta do wychodzenia ze strefy komfortu;
  • pomoc rodzinie w określaniu możliwych wyzwań i sposobów zarządzania nimi;
  • zachęcanie członków systemu do samoobserwacji swoich postępów i zapisywania wglądów na ich temat;
  • wzmacnianie motywacji/ kreatywności rodziny wobec realizacji celów (zachęcanie do wspólnej burzy mózgu).

Coaching psychologiczny rodzinny - kiedy wskazany?

Coaching psychologiczny rodzinny jest polecana w:

 

  • różnego rodzajach trudnościach, kryzysach rozwojowych, które mogą dotyczyć całego systemu rodzinnego;
  • moment zmiany w życiu rodziny wymagający wsparcia (wiek buntu nastolatka, choroba w rodzinie, zmiana miejsca zamieszkania);
  • gdy jest trudność w komunikacji codziennej w rodzinie;
  • odczucie braku satysfakcji życia w systemie rodzinnym przez poszczególnych jego członków (np. wypalenie rodzicielskie, depresja, lęki u dzieci).

Coaching psychologiczny rodzinny - jak się przygotować?

Coaching psychologiczny rodzinny nie wymaga większych przygotowań. Przed sesją poleca się aby rodzina zapisała wspólnie swoje potrzeby / cele / oczekiwania wobec terapii.

 

 

Cena Coaching psychologiczny rodzinny wynosi:

 

350 zł – 90 minut

 

 

Coaching psychologiczny rodzinny - czytaj więcej

Goldenberg, Herbert, and Irene Goldenberg. „Family therapy: An overview.” (2012).

Ludewig, Kurt. „Systemische Therapie.” Grundlagen klinischer Theorie und Praxis. Stuttgart: Klett-Cotta (1992).

Franke, U. (2017). The River Never Looks Back: Historical and Practical Foundations of Bert Hellinger ́s Family Constellations. Carl-Auer Verlag.

Thorpe, Sara, and Jackie Clifford. The coaching handbook: An action kit for trainers and managers. Kogan Page Publishers, 2005.

Wykonujący:

Joanna Rybacka

Terapeuta

Jestem certyfikowaną masażystką Lomi Lomi Nui w systemie Aloha International. Jestem Trenerem Oddechu, absolwentką szwedzkiej Prana Vision School. W ostatnich latach studiowałam Psychologię Kliniczną. Wierzę, że nasze Ciało mówi do nas i w nim najwyższa mądrość. Dlatego popieram łączenie terapii klasycznej z pracą z ciałem poprzez masaż, oddech, ruch tak aby móc poczuć ciało, usłyszeć je i uzdrowić.