Wróć do poprzedniej strony

USG Dopplera

Jacek Jagiełło – ZnanyLekarz.pl

Czym jest USG Dopplera?

Badanie USG Dopplera jest bezbolesnym, bezpiecznym i nieinwazyjnym badaniem medycznym, które pomaga lekarzom w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń.

 

Do jego przeprowadzenia wykorzystuje się aparat ze specjalną głowicą (zawierającą mały emiter i odbiornik fal ultradźwiękowych) oraz żel umieszczany bezpośrednio na skórze.

 

Podczas badania emiter w głowicy wysyła fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, które po przejściu przez żel i wnętrze ciała, odbijają się od znajdujących się w nim struktur i powracają do odbiornika.

 

Tak zebrane fale dźwiękowe zostają następnie przetworzone przez komputer na obraz. Należy pamiętać, że metoda ta nie wykorzystuje żadnego rodzaju promieniowania (np. rentgenowskiego).

 

Dzięki temu, że USG rejestruje obraz w czasie rzeczywistym, technika ta pozwala również na obserwację ruchu dziejącego się wewnątrz ciała, takiego jak na przykład przepływ krwi przez naczynia krwionośne. 

 

Badanie ultrasonograficzne naczyń krwionośnych pozwala na uzyskanie obrazu żył i tętnic znajdujących się wewnątrz organizmu. 

 

Ultrasonografia dopplerowska jest zazwyczaj częścią USG naczyń krwionośnych.

 

Ultrasonografia dopplerowska to specjalny rodzaj USG umożliwiający ocenę ruchu tkanek i płynów wewnątrz ciała. Technika ta pozwala lekarzowi między innymi na ocenę przepływu krwi przez tętnice i żyły. 

 

Jacek Jagiełło – ZnanyLekarz.pl

USG Dopplera - kiedy wskazane?

USG jest niezwykle użytecznym sposobem na ocenę stanu układu krążenia. USG naczyń krwionośnych wykonywane jest w celu: 

 

 • Zbadania przepływu krwi do narządów i tkanek w całym organizmie. 
 • Zlokalizowania zatorów i zidentyfikowania innych nieprawidłowości, takich jak blaszki miażdżycowe, umożliwiając zaplanowanie skutecznego leczenia. 
 • Wykrycia zakrzepów krwi (zakrzepica żył głębokich, DVT) w głównych żyłach nóg oraz rąk.
 • Oceny czy pacjent jest w dobrym stanie do wykonania zabiegu, takiego jak na przykład angioplastyka.
 • Oceny powodzenia zabiegów przeszczepiania albo pomostowania naczyń krwionośnych (jak na przykład w przypadku pomostowania aortalno- wieńcowego). 
 • Określenia występowania powiększonych tętnic (tętniak). 
 • Zbadania żylaków.

 

 

W przypadku dzieci, USG naczyń krwionośnych stosowane jest: 

 

 • Podczas umieszczania igły czy też cewnika w żyle albo w tętnicy w celu uniknięcia powikłań takich jak krwawienie, uszkodzenie nerwu albo tętniak rzekomy (nieprawidłowe uwypuklenie tętnicy z ryzykiem pęknięcia).
 • Do oceny połączenia między tętnicą a żyłą, które można zaobserwować we wrodzonych malformacjach naczyniowych (malformacje tętniczo-żylne lub przetoki) oraz w przetoce dializacyjnej.

 

W przypadku wprowadzenia cewnika albo kaniuli (tzw. wenflonu) do żyły albo tętnicy nogi lub ręki, znacznie zwiększa się ryzyko powstania zakrzepu z powodu ograniczenia światła naczynia (szczególnie dotyczy to niemowląt i małych dzieci).

 

W niektórych przypadkach skrzep może utworzyć się w lewej nodze, przenosząc się później do głównych żył w jamie brzusznej

 

 

Ultrasonografia dopplerowska umożliwia lekarzowi obserwację i ocenę: 

 

 • Blokad przepływu krwi (takich jak zakrzepy).
 • Zwężenia naczyń krwionośnych.
 • Guzów i wrodzonych zniekształceń naczyń krwionośnych.
 • Zmniejszenia albo zahamowania przepływu krwi do różnych narządów, wliczając w to jądra i jajniki.
 • Zwiększonego przepływu krwi, mogącego świadczyć o infekcji. 

USG Dopplera - jak się przygotować?

Na badanie USG Dopplera należy przyjść w luźnym, komfortowym ubraniu. W zależności od badanego miejsca, konieczne może być zdjęcie ubrań lub biżuterii.  

 

W przypadku badania naczyń krwionośnych jamy brzusznej (o ile nie jest ono wykonywane w trybie pilnym), najlepiej pozostać przed zabiegiem na czczo.

 

Obrazowanie ultrasonograficzne jest bardzo wrażliwe na ruch, co może być problematyczne w przypadku bardzo aktywnego lub płaczącego dziecka. Uspokojenie dziecka i wytłumaczenie mu przebiegu procedury, może przyspieszyć badanie i sprawić, że całe doświadczenie będzie mniej stresujące.

 

W tym celu można również przynieść ze sobą książeczkę, małą zabawkę, muzykę albo grę, żeby odwrócić uwagę dziecka. Jeżeli w pomieszczeniu, w którym wykonywane jest badanie znajduje się telewizor, możliwe jest włączenie ulubionego kanału Twojego dziecka

USG Dopplera - jak przebiega?

W trakcie wykonywania USG Dopplera pacjent zazwyczaj leży twarzą do góry na stole do badań, który można swobodnie przechylać i przesuwać. W zależności od otrzymywanego z aparatu sygnału, pacjent może zostać poproszony o obrócenie się w pewnym stopniu, aby poprawić jakość obrazu

 

Na początku procedury radiolog umieszcza pacjenta w odpowiedniej pozycji, po czym nakłada na odpowiednie miejsce na skórze żel na bazie wody.

 

Żel ten umożliwia głowicy bezpieczny kontakt z ciałem oraz eliminuje powietrze, które mogłoby zaburzać rozchodzenie się fal dźwiękowych. Następnie lekarz wykonujący USG umieszcza głowicę na ciele pacjenta i przesuwa ją tam i z powrotem do czasu uzyskania pożądanych obrazów

 

Głowica może być umieszczana w różnych miejscach i pod różnymi kątami, żeby lepiej nakierować wiązkę fal dźwiękowych na badany obszar.  

 

Ultrasonografia dopplerowska wykonywana jest za pomocą tej samej głowicy

 

Po zakończeniu USG, osoba przeprowadzająca badanie może poprosić o ubranie się i poczekanie zanim przejrzy uzyskane obrazy ultrasonograficzne

 

Badanie ultrasonograficzne naczyń krwionośnych trwa zazwyczaj od 30 do 45 minut, jednak w niektórych przypadkach może zająć dłużej

Czego mogę doświadczyć w trakcie i po zakończeniu badania?

W trakcie wykonywania Dopplera pacjent zazwyczaj leży twarzą do góry na stole do badań, który można przechylać i przesuwać. W zależności od otrzymywanego sygnału, pacjent może zostać poproszony o obrócenie się w dowolną stronę, aby poprawić jakość obrazu

 

Na początku procedury radiolog (lekarz specjalnie przeszkolony do przeprowadzania i interpretowania badań radiologicznych) umieszcza pacjenta w odpowiedniej pozycji, po czym nakłada na odpowiednie miejsce na skórze żel na bazie wody.

 

Żel ten umożliwia głowicy bezpieczny kontakt z ciałem oraz eliminuje powietrze, które mogłoby zaburzać rozchodzenie się fal dźwiękowych.

 

Następnie osoba wykonująca USG jamy brzusznej umieszcza głowicę na ciele pacjenta i przesuwa ją tam i z powrotem do czasu uzyskania pożądanych obrazów

 

Zazwyczaj nacisk głowicy nie powoduje żadnego dyskomfortu, jednak jeżeli badany obszar jest szczególnie wrażliwy, może spowodować niewielki ból

 

Ultrasonografia dopplerowska wykonywana jest za pomocą tej samej głowicy

 

Po zakończonym badaniu, lekarz wykonujący USG zetrze żel ze skóry pacjenta. Pozostałości żelu szybko wysychają i zazwyczaj nie plamią ani nie odbarwiają odzieży. 

Kto interpretuje wyniki i w jaki sposób mogę je otrzymać?

Interpretowaniem i analizowaniem wyników uzyskanych z USG zajmuje się lekarz radiolog.

 

W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba wykonania badań kontrolnych w celu dokładniejszego zbadania danego problemu, monitorowania stanu zdrowia albo przeprowadzenia pomiarów z zastosowaniem specjalnej techniki obrazowania.

 

Badania kontrolne są często najlepszym sposobem sprawdzenia, czy leczenie przynosi efekty albo czy dany problem wymaga większej uwagi.

USG Dopplera - jakie korzyści i zagrożenia?

USG Dopplera – korzyści:

 

 • Większość badań ultrasonograficznych jest nieinwazyjna (nie wymaga użycia igieł ani zastrzyków).
 • W niektórych przypadkach badanie ultrasonograficzne może prowadzić do chwilowego dyskomfortu, jednak nie powinno prowadzić do bólu. 
 • USG jest szeroko dostępne, łatwe w wykonaniu i tańsze niż większość innych metod obrazowania. 
 • Obrazowanie ultrasonograficzne jest niezwykle bezpieczne i nie wykorzystuje promieniowania.
 • USG daje wyraźny obraz tkanek miękkich, które nie są dobrze widoczne na zdjęciach rentgenowskich.

 

 

USG Dopplera – zagrożenia:

 

 • Ultradźwięki stosowane w standardowej diagnostyce nie wywołują żadnych znanych szkodliwych skutków u ludzi.

Jakie są Ograniczenia USG Naczyń Krwionośnych?

 • Naczynia położone głęboko w ciele są trudniejsze do zobrazowania niż naczynia powierzchowne. Do ich prawidłowego uwidocznienia może być konieczny specjalistyczny sprzęt lub inne badania, takie jak tomografia komputerowa albo rezonans magnetyczny.
 • Mniejsze naczynia są trudniejsze do zobrazowania i zdiagnozowania niż większe.
 • Zwapnienia powstałe w wyniku miażdżycy mogą zasłaniać wiązkę ultradźwiękową, zaburzając pomiar.
 • Badanie jest bardzo specyficzne i najlepiej, aby było wykonywane przez lekarza z doświadczeniem w obrazowaniu ultrasonograficznym naczyń.

Cena USG Dopplera wynosi:

 

 • 170 zł

Lekarz wykonujący:

Jacek Jagiełło

Radiolog

Pasjonat ultrasonografii oraz radiologii, zwłaszcza tkanek miękkich i stawów. Swoje doświadczenie zdobywa w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz podczas licznych kursów i staży. Wykonuje badania USG jamy brzusznej, tarczycy, ślinianek, części miękkich, kanałów pachwinowych oraz jąder.

Dane kontaktowe

IMC Centrum Zdrowia
ul. Strzelińska 41
55-010 Żerniki Wrocławskie

Godziny pracy

Pn-Pt 8:00-20:00 | Sb 9:00-15:00
Umów się!